O jakie cechy w BIK warto zadbać z perspektywy kredytobiorcy?

Historia BIK sięga rok 1997 roku. Nawet prawo bankowe dotyka kwestii gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania danych o kredytobiorcach oraz ich bieżących lub starszych zobowiązaniach. Dzięki BIK ogranicza się ryzyko systemowe, a udział złych kredytach w portfelach banków i parabanków maleje. Terminowość spłaty to najwyżej punktowana cecha, dalej aktywność kredytowa i częstotliwość pozyskiwania nowych pożyczek gotówkowych. Jeżeli zamierzasz w przyszłości pozyskać większy kredyt hipoteczny warto się skupić na wskazanych wartościach, bardzo świadomie. Biuro Informacji Kredytowej chroni interesy pożyczkodawców i pożyczkobiorców i zachęca do terminowego regulowania zobowiązań.