Zgodnie z przepisami prawa w stosunku do umowy sprzedaży rzeczy ruchomej(w tym samochodu) stosowane są przepisy o sprzedaży konsumenckiej, które są na pewno bardziej korzystne niż regulacje dotyczące firm.

W przypadku zakupu samochodu w komisie warto mieć świadomość, że:

  • auto zakupione w komisie objęte jest dwuletnią rękojmią(w umowie można skrócić ten termin, ale nigdy poniżej roku),
  • gdy w trakcie użytkowania samochodu wyjdą na jaw wady ukryte to nabywca jest uprawniony do żądania naprawy lub wymiany pojazdu na nowy(na podobne auto), a gdy brak takiej możliwości to nabywca ma prawo żądać obniżenia ceny lub nawet odstąpić od umowy(gdy niezgodność samochodu z umową jest istotna).
  • Zakup samochodu w komisie przy posiadaniu pierwszej wpłaty w gotówce, dwóch dokumentów ze zdjęciem czy świadectwa o zarobkach jest znacznie szybszy i łatwiejszy. Do etapów zakupu samochodu w komisie należy zaliczyć:
  • wybór samochodu(z konkretnymi parametrami) oraz wstępne oględziny,
  • jazda próbna(z odwiedzinami w warsztacie lub stacji diagnostycznej),
  • weryfikacja dokumentów(ułatwieniem są dokumenty ze zdjęciem, zaświadczenie o zarobkach oraz minimum 20% wpłaty własnej),
  • oczekiwanie na decyzję banku,
  • ostatnie formalności.
  • Wykonanie wszystkich etapów może zająć, od momentu wejścia do komisu aż po zakupienie wymarzonego pojazdu około 4 godzin. Warto wiedzieć, że każdy komis o odpowiedniej renomie współpracuje z co najmniej jednym bankiem, który w sposób bardzo szybki załatwia wszelkie formalności.

Co powinna zawierać umowa kupna samochodu w komisie?

Na pewno kupując auto w komisie należy sprawdzić czy w umowie znajduje się zapis, że zbywcą jest komis występujący jako pośrednik i on odpowiada za wady auta, które ujawnią się podczas użytkowania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujący w komisie poznał przed zakupem ukryte wady fizyczne rzeczy i jej wady prawne. Właściciel komisu nie ma prawa wyłączyć bądź ograniczyć swoją odpowiedzialność, gdyż będzie to niedozwolona klauzula umowna, która nie będzie wiązać konsumenta.