W znacznie trudniejszej sytuacji znaleźli się pożyczkobiorcy, którzy z dnia na dzień utracili główne źródło dochodu. Strata pracy w wielu przypadkach przekłada się na stratę zdolności do regulowania comiesięcznych rat, a opóźnienie spłaty może mieć przykre w skutkach konsekwencje, szczególnie jeżeli chodzi o chwilówki.

Trudność ze spłatą rat mają również osoby, które utrzymały pracę, i ich pensja nie uległa zmianie, za to sytuacja życiowa już tak. Narodziny dziecka lub nagła choroba potrafią nadszarpnąć domowy budżet, przez co czasem trudno jest związać koniec z końcem.

Czy możliwe jest zawieszenie spłaty chwilówki lub raty pożyczki pozabankowej?

Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Finansowego podjęły dość szybką reakcję i niedługo po wybuchu pandemii wystosowały oficjalne zalecenia. Jako podstawowe rozwiązanie zaproponowano czasowe zawieszenie spłaty pożyczki.

Do tej pory w firmach oferujących pożyczki odroczenie chwilówek praktycznie w ogóle nie wchodziło w grę, a jeżeli już to w wyjątkowych sytuacjach i jako bonus dla klienta, jednak w dobie koronawirusa Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Finansowego podjęli dość jednoznaczne decyzje. Oferta finansowa tych podmiotów powinna zostać odpowiednio dostosowana do nowych warunków gospodarczych.

Z jakich powodów można starać się odroczenie spłaty pożyczki

Wniosek o odroczenie spłaty pożyczki powinien być odpowiednio udokumentowany i uzasadniony. Po naszej stronie leży udowodnienie że sytuacja finansowa znacznie uległa zmianie, a powodem tego była pandemia koronawirusa.

Z możliwości odroczenia spłaty pożyczki mogą zatem skorzystać osoby chore, które przebywają na kwarantannie oraz ci, którzy z powodu pandemii doświadczyli problemów finansowych.