Dobry kredyt z dużymi możliwościami

Kredyty gotówkowe należą do najpopularniejszy rodzajów kredytów i najpopularniejszych produktów bankowych w ogóle. Dużą ich zaletą jest ich uniwersalność, ponieważ mogą one być przeznaczone na praktycznie dowolny cel konsumpcyjny, czyli niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki takiemu kredytowi można szybko sfinansować wyjazd wakacyjny dziecka, zakup nowego sprzętu elektronicznego do domu itp. Oczywiście kredyt to również zobowiązanie i pewne koszty, dlatego jego zaciągnięcie musi być przemyślane. Koszty kredytu można jednak zminimalizować wybierając najkorzystniejsza ofertę.

Koszty kredytu i inne ważne aspekty

Dobra oferta kredytowa, to oferta taniego kredytu. Na jego koszty wpływa przede wszystkim wysokość oprocentowania. Ta zależy po części od tego, jaka marżę ustali bank, a po części od tego, jak wysokie są stopy procentowe. Ze względu na stopy procentowe znaczenie może mieć wybór oprocentowania stałego, albo zmiennego. Jeśli wybierzemy pierwszy wariant, to w zasadzie nie mamy się czego obawiać i nic nie ryzykujemy. Oprocentowanie będzie bowiem niezmienne przez cały okres spłaty, niezależnie od tego, jak będą się kształtowały zmiany wysokości stóp procentowych. Możemy tez wybrać oprocentowanie zmienne. W takim przypadku ryzykujemy, ponieważ w przypadku podwyżki stóp procentowych koszty naszego kredytu wzrosną. Jeśli jednak stopy pójdą w dół to zapłacimy mniej. Zmienne oprocentowanie może przynieść korzyści, ale jest też obarczone ryzykiem. Wybierając ofertę kredytową nie należy zwracać uwagi tylko na samo oprocentowanie. Ważne jest chciałby to, w ilu ratach będzie spłacany kredyt i jak wysokie będą to raty. Dobrym rozwiązaniem jest możliwość ustalenia indywidualnych warunków spłaty, ponieważ wtedy rozkład rat można optymalnie dopasować do swoich możliwości.

Zdolność kredytowa

Bank udzielając komuś kredytu musi mieć pewność, że kredytobiorca ten kredyt spłaci. Dlatego też sprawdzana jest tzw. zdolność kredytowa, czyli inaczej mówiąc zdolność do spłaty kredytu, a na nią składają się różne aspekty. Przede wszystkim znaczenie ma regularność oraz wysokość naszych dochodów, dlatego też możemy zostać poproszeni o stosowne zaświadczenie. Po drugie może też być wymagane odpowiednie zabezpieczenie kredytu, którym może być na przykład jego ubezpieczenie, oferowane często wraz z kredytem, albo pisemne zobowiązanie drugiej osoby, czyli żyranta. Dużo o potencjalnym kredytobiorcy mówi też to, jak wywiązywał się z poprzednich zobowiązań, dlatego też bank może sprawdzić naszą historię kredytową w Biurze informacji Kredytowej.