Główne problemy kredytobiorców

Efektywność rynku kredytów gotówkowych zależy przede wszystkim od prawidłowej zdolności klientów do spłaty zobowiązania, niezależnie od terminu ich obowiązywania. Kredytobiorca nie ma jednak często możliwości terminowej spłaty zobowiązania. Zmiana warunków ekonomicznych funkcjonowania gospodarstwa domowego jest praktycznie nieunikniona. W artykule poznasz kluczowe problemy kredytobiorców.

Problem kosztów w umowach kredytowych

Jednym z najważniejszych problemów zgłaszanych przez kredytobiorców na krajowym rynku jest nadmierne nasycenie umów kosztami pozaodsetkowymi, opłatami manipulacyjnymi. Presja kosztów jest zauważalna. Wiele parabanków w kraju bazuje na kapitale zagranicznym. Każda działalność parabankowa dąży do maksymalizacji zysku. Oprocentowanie nominalne jest regulowane do czterokrotności stopy lombardowej od 2006 roku. W kolejnych latach parabanki zarabiały solidnie na kosztach pozaodsetkowych, bo nie tak naprawdę innego wyjścia. Problem nadmiernych kosztów pozaodsetkowych rozwiązuje w praktyce, tzw. ustawa antylichwiarska. To potoczna nazwa przekształceń w systemie udzielania kredytów. Drogie rolowanie kredytów krótkoterminowych to już przeszłość. Kolejny problem kredytobiorców to słaba dostępność pożyczek krótko i średnioterminowych, szczególnie w nagłych przypadkach. W parabankach oraz bankach detalicznych panuje jeszcze przekonanie o dokładnej kontroli zdolności kredytowej klienta. Bez dopełnienia formalności nie ma szans na uzyskanie kredytu gotówkowego. Ten problem minimalizuje współpraca z parabankami internetowymi, a także wykorzystanie tzw. kredytów obrotowych na koncie osobistym. Trzeba jednak wcześniej podpisać odpowiednie dokumenty. Łatwe pieniądze to zawsze drogie zobowiązanie, dlatego warto uważać na promocje parabanków powiązane często z klauzulami niedozwolonymi. Duży problem przy udzielaniu kredytów gotówkowych to niska świadomość ekonomiczna klientów. Klient parabanku bardzo rzadko zapoznaje się dokładnie z regulaminem obsługi, z kartami informacyjnymi, z rzeczywistymi kosztami zobowiązania, z opłatami windykacyjnymi.

Jak udoskonalić rynek kredytowy?

Dobre rozwiązanie to wzmocnienie edukacji wśród klientów instytucji pozabankowych. To głównie młodzi ludzie, jeszcze bez regularnych dochodów. Nadmierne nasycenie budżetu domowego chwilówkami to duże ograniczenie. Wtedy budżet nie jest w stanie wygenerować długoterminowo bezpiecznych oszczędności, bo wszystko idzie na spłaty rat chwilówek. Udoskonalenie rynku kredytowego wiąże się również z przekształceniem kluczowych przepisów, szczególnie informacyjnych i dotyczących kształtowania kosztów pozaodsetkowych. Bez uregulowania spraw lichwiarskich pożyczek nie ma mowy o właściwym funkcjonowaniu rynku kredytowego.

Problemy kredytobiorców coraz rzadsze

Wraz ze wzrostem zainteresowania chwilówkami rośnie presja na zwiększenie ich bezpieczeństwa. Z rynku znikają stopniowo nieuczciwe podmioty ze względu na duże nasilenie zmian prawnych dotyczących ograniczenia kosztów pozaodsetkowych.