Kredyty gotówkowe – warunki otrzymania i cechy ofert

Kredyt gotówkowy to dość poważne zobowiązanie, tym poważniejsze, im większa jest zaciągnięta kwota. Dlatego też trzeba się dobrze zastanowić i zbadać swoje możliwości przed jego zaciągnięciem. Jeżeli jednak mamy odpowiednie możliwości i co ważne wybierzemy odpowiednią ofertę, to spłata kredytu wcale nie musi być zbyt uciążliwa, a dzięki kredytowi będziemy mogli niemal od zraz zrealizować swoje plany, na które potrzebna jest często niemała kwota środków finansowych.

Od czego zacząć?

Przed wyborem konkretnej oferty musimy oczywiście wiedzieć, jakiej kwoty potrzebujemy, w jakich ratach jesteśmy w stanie spłacać zobowiązanie itp. To jest jasne. Ofert kredytowych na rynku jest jednak dość sporo i najpierw najlepiej zacząć od wyselekcjonowania tych, które nas najbardziej interesują. Dobrym rozwiązaniem będą tu porównywarki kredytów dostępne w internecie. Dzięki nim można dość łatwo dokonać wstępnej selekcji ofert, a dopiero później te wybrane po kolei przeglądać już ze szczegółami.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt?

Aby otrzymać kredyt musimy przede wszystkim być wiarygodnymi dla banku, jeżeli chodzi o możliwości spłaty kredytu. Inaczej mówiąc, musimy posiadać zdolność kredytową. Oprócz tak oczywistej rzeczy, jaką jest pełnoletność musimy posiadać przede wszystkim odpowiednie dochody. Po drugie musimy też mieć odpowiednie zabezpieczenie kredytu, takie jak poręczenie przez żyrantów, czy zabezpieczenie majątkiem. Powszechna jest też opcja automatycznego ubezpieczenia zaciąganego kredytu oferowana przez sam bank. Warto też zwrócić uwagę na to, jak szeroki zakres ma takie ubezpieczenie, gdyż im większa ilość różnego rodzaju wypadków będzie nim objęta, tym lepiej będziemy zabezpieczenie w razie niemożności spłaty zobowiązania spowodowanej tymi przypadkami. Jeżeli mowa o warunkach koniecznych przy staraniu się o kredyt, to kluczowa może okazać się tu przeszłość kredytowa. Są to wszelkie informacje o tym, czy w przeszłości rzetelnie wywiązywaliśmy się z podobnych zobowiązań i czy nie zalegamy z nimi wobec jakiegoś innego banku. Dane te bank może bez problemu sprawdzić w BIK-u, czyli w Biurze Informacji Kredytowej.

Czym różnią się poszczególne oferty?

Oferty kredytów gotówkowych mogą różnic się zarówno pod względem wysokości oprocentowania, opłat prowizyjnych, jak i pod względem warunków spłaty. Różnice te mogą występować nie tylko pomiędzy ofertami różnych banków, ale również w ramach jednego banku, gdyż często oferowanych jest kilka rodzajów tego typu kredytu. Jeżeli chodzi o warunki spłaty, to możliwe jest na przykład zaciągnięcie kredytu z ratami równymi lub malejącymi. W przypadku rat równych przez cały okres kredytowania spłaca się takie same raty, z takim samym udziałem części kapitałowej i odsetkowej. Jeżeli zaś zdecydujemy się na raty malejące, to oprocentowanie będzie liczone od niespłaconej jeszcze części kapitału, więc raty będą coraz mniejsze, z tym, że trzeba się liczyć na dość duże raty na początku spłacania kredytu. Możliwe jest również skorzystanie z kredytu walutowego, czyli udzielanego w innej walucie np. we frankach, czy w euro. To czy będzie on korzystny będzie zależeć od zmian kursów waluty.