Specyfikacja kredytów gotówkowych

Kredyty gotówkowe to produkty bankowe, które pozwalają na realizację zamierzonych celów z pomocą gotówki zdobytej w wyniku możliwości kredytowania. Aby jednak operacja ta doszła do skutku, każdy potencjalny kredytobiorca powinien przede wszystkim pozytywnie przejść weryfikację przeprowadzoną przez bank. Każda z placówek powinna przede wszystkim przedstawić warunki, na podstawie których będzie w stanie udzielić kredytu. Kierując się zapisami w ustawie o kredytach konsumenckich, zanim podpisanie umowy dojdzie do skutku, bank ma obowiązek dostarczyć klientowi formularz informacyjny, który powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące cech kredytu, takich jak kwota zobowiązania, terminy oraz sposoby wypłaty pieniędzy przez bank, czas, w którym będzie obowiązywała umowa, zasady oraz terminy spłaty zaciągniętych rat, całkowita kwota do zapłaty wyliczona przez bank oraz rodzaje i sposoby wymaganego zabezpieczenia kredytu. Powinny się tam również znaleźć informacje dotyczące kosztów kredytu. Mowa tu przede wszystkim o kwotach oprocentowania oraz ewentualnych zmianach oraz zasadach ich stosowania, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania RRSO a także o wszelkich konsekwencjach wynikających z nieterminowych spłat. Pozostałe informacje dotyczą przede wszystkim warunków wcześniejszej spłaty kredytu, możliwości odstąpienia od umowy itp.

Szczegóły zawarcia umowy

Kredyty gotówkowe a w zasadzie ostateczne umowy powinny zawierać wszystkie powyższe informacje. Cytując analityków bankowych: „Muszą przede wszystkim opisywać strony umowy oraz jej przedmiot, okres obowiązywania oraz koszty z nią związane. Podstawowymi elementami występującymi w typowej umowie kredytu bankowego są zatem: data i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy, postanowienia ogólne, kwota zobowiązania i jej waluta, warunki uruchomienia, cel i okres kredytowania, zasady i termin spłaty kredytu, wysokości prowizji, oprocentowanie zobowiązania i warunki jego zmiany, zabezpieczenie kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, informacje o warunkach odstąpienia od umowy, jak również skutki naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron”.

Kredytowanie coraz popularniejsze

Kredyty gotówkowe są dziś popularną formą zdobycia niezbędnej gotówki. Możliwość ta przysługuje nie tylko osobom fizycznym ale także firmom i przedsiębiorstwom. Dla wielu z nich to w zasadzie jedyna szansa na nowe inwestycje, bez których rozwój firmy może okazać się wręcz niemożliwy, a na pewno bardzo utrudniony. Dzięki możliwości kredytowania wiele obecnych na rynku przedsiębiorstw znacznie sprawniej zwiększa swoje aktywa. Firmy, które marzą o rozwoju, bardzo często korzystają z możliwości, jakie dają im kredyty inwestycyjne. W tym przypadku bardzo istotne wydaje się, by firma czy przedsiębiorstwo posiadało jakakolwiek sumę, mogącą być potraktowaną jako wkład własny. Przeważnie jest to kwota wynosząca 20-30 procent wartości całej sumy, którą pragniemy przeznaczyć na rozwój swojego biznesu. Zdarzają się jednak przypadki, że banki oferują kredytowanie inwestycyjne bez konieczności posiadania kwoty pokrywającej wkład własny, lub wynosi on mniej niż w większości obecnych na rynku placówek. Wybór jest naprawdę duży i to od nas w dużej mierze zależy, na który rodzaj kredytowania się zgodzimy. Należy jednak zachować ostrożność. Nie powinniśmy decydować pod wpływem emocji a tym bardziej chęci szybkiego załatwienia sprawy. Nie od dziś bowiem wiadomo, że pośpiech jest złym doradcą.